خانه داری

منشا بیش ترین آلودگی در اتاق هتل ها شناسایی شد

منشا بیش ترین آلودگی در اتاق هتل ها شناسایی شد

در حالی که انتظار می رود آلودگی سرویس های بهداشتی نسبت به سایر وسایل در اتاق هتل ها بیش تر باشد، تحقیقات پژوهشگران امریکایی نشان داد که منشا بیش ترین آلودگی در اتاق ها،

بیشتر بخوانید

0