کتب

جزیره کیش یک مرجان زنده است

جزیره کیش یک مرجان زنده است

 مهرداد تاوتلی ، عضو هیت مدیره جامعه هتلداران کیش: جزیره کیش یک مرجان زنده است…

بیشتر بخوانید

0
کتاب برنامه ریزی توسعه گردشگری به بازار آمد

کتاب برنامه ریزی توسعه گردشگری به بازار آمد

کتاب فوق بعنوان یک منبع اصلی و عملی جهت فعالان و مدیران صنعت گردشگری و همچنین…

بیشتر بخوانید

0
کتاب تشریفات  هتل به بازار آمد

کتاب تشریفات هتل به بازار آمد

کتاب فوق بعنوان یک منبع اصلی و عملی جهت فعالان و مدیران عرصه تشریفات در هتل ها ، و اماکن گردشگری می باشد و…

بیشتر بخوانید

0
کتاب تکنیک های نوین مدیریت، در شرکت های گردشگری به بازار آمد

کتاب تکنیک های نوین مدیریت، در شرکت های گردشگری به بازار آمد

در این کتاب سعی شده تا تکنیک های مدرن مدیریت در شرکت های گردشگری براساس استانداردهای بین المللی …

بیشتر بخوانید

0
کتاب مبانی سازمان و مدیریت به بازار آمد

کتاب مبانی سازمان و مدیریت به بازار آمد

کتاب فوق بعنوان یک منبع اصلی و عملی جهت فعالان و مدیران صنعت گردشگری و…

بیشتر بخوانید

0
کتاب مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری وهتل داری به بازار آمد

کتاب مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری وهتل داری به بازار آمد

این کتاب برای مدیران منابع انسانی در هتلها و اماکن گردشگری طراحی و تدوین شده است و …

بیشتر بخوانید

0
کتاب تکنیک های نوین مدیریت در شرکت های گردشگری منتشر شد

کتاب تکنیک های نوین مدیریت در شرکت های گردشگری منتشر شد

گرداوری ،ترجمه و تالیف:  دکتر علی دنیا دیده و مهرداد تاوتلی

بیشتر بخوانید

0
کتاب مبانی سازمان و مدیریت منتشر شد

کتاب مبانی سازمان و مدیریت منتشر شد

نویسنده : مهرداد تاوتلی

بیشتر بخوانید

0
کتاب مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتل داری به چاپ رسید

کتاب مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتل داری به چاپ رسید

نویسنده : مهرداد تاوتلی

با موضوع : صنعت مهمانداری  – مدیریت کارمندان – هتل و مسافرخانه ها – کارکنان و مدیریت…

بیشتر بخوانید

0
کتاب برنامه ریزی توسعه گردشگری منتشر شد

کتاب برنامه ریزی توسعه گردشگری منتشر شد

گردآوری ،ترجمه و تالیف :دکتر علی دنیادیده و مهرداد تاوتلی

بیشتر بخوانید

0