کتاب مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتل داری به چاپ رسید

کتاب مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتل داری به چاپ رسید

نویسنده : مهرداد تاوتلی

با موضوع : صنعت مهمانداری  – مدیریت کارمندان – هتل و مسافرخانه ها – کارکنان و مدیریت…

پیشگفتار :

سازمان جهانی گردشگری در پیشبرد توسعه منابع انسانی نقش کلیدی دارد و برخی از اعضای وابسته به آن ، نمونه هایی از بهترین شیوه های عملکرد را برای رویارویی با چالش های مدیریت منابع انسانی در صنعت هتلداری ارائه داده اند . به زبانی ساده ، مدیریت منابع انسانی در رابطه با مدیریت به کارگیری افراد است و بر نیازهای مدیریتی در استخدام ، به کارگیری و مدیریت کارایی عنصر انسانی تاکید دارد . تعریف پیچیده تری حاکی از آن است که مدیریت منابع انسانی شامل برنامه ریزی ، مدیریت ، ارزیابی و کنترل این منبع است که باید همسو با اهداف راهبردی سازمان گردشگری و هتلداری صورت پذیرد . در HRM یا مدیریت منابع انسانی ، دو مقوله بنیادی وجود دارد که به ایجاد تمایز بین اشکال (نرم ) و ( سخت ) آن کمک می کند . مدیریت منابع انسانی سخت ، با اهداف مالی و کنترل هزینه های حقوق و دستمزد مرتبط است که معمولا ، یکی از مولفه های اصلی هزینه های جاری بیشتر کسب و کارها هستند . رویکردهای نرم با توسعه کارکنان مرتبط اند . در اینجا پذیرفته می شود که سرمایه انسانی ، یکی از داده های حیاتی برای کسب و کار خصوصا در صنعت هتلداری است و برای بیشینه کردن بهره وری افراد باید در این حوزه سرمایه گذاری و توسعه صورت پذیرد . چنانچه در یک هتل با کارکنانش به عنوان یک دارایی ارزشمند رفتار کند و نه یک کالا ، احتمالا با جابجایی کمتر کارکنانش مواجه خواهد شد . همراه با این رویکردها ، مدیران هتل و مدیران منابع انسانی باید از محرک های جهانی شدن ، که در حال شکل دادن به روند رو به رشد اشتغال و تغییرات آن در گردشگری هستند ، آگاه بوده و از آنها به عنوان ابزاری نوین ، در فعالیت های مدیریتی خود بهره گیرند .

 مهرداد تاوتلی

بهار۹۴

IMG_0608

فهرست مطالب ارائه شده در این کتاب به شرح ذیل می باشد:

فصل اول : کلیات

فصل دوم : منابع انسانی در صنعت

فصل سوم : استراتژی و نو آوری مدیریت

فصل چهارم : استخدام ( تامین نیرو )

فصل پنجم : آموزش

فصل ششم : طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل

فصل هشتم : انظباط و مقررات

فصل نهم : بهداشت و ایمنی

فصل دهم : جدا شدن کارکنان از سازمان

این کتاب هم اکنون در ۱۰۰۰ جلد به چاپ رسیده است

 

برچسب‌ها:

دیدگاه خود را بنویسید