همایش

مصاحبه  تاوتلی با خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه برگزاری دوازدهمین همایش سراسری مدیران گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی

مصاحبه تاوتلی با خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه برگزاری دوازدهمین همایش سراسری مدیران گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی

در حاشیه برگزاری دوازدهمین همایش سراسری مدیران گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی  مهرداد تاوتلی با خبرنگاران گفت وگو کرد و مقابل دوربین صدا و سیما قرار گرفت.

بیشتر بخوانید

0