کتاب تکنیک های نوین،مهردادتاوتلی،گردشگری،شرکت های گردشگری،دکترعلی دنیادیده،صنعت گردشگری

کتاب تکنیک های نوین مدیریت، در شرکت های گردشگری به بازار آمد

کتاب تکنیک های نوین مدیریت، در شرکت های گردشگری به بازار آمد

در این کتاب سعی شده تا تکنیک های مدرن مدیریت در شرکت های گردشگری براساس استانداردهای بین المللی …

بیشتر بخوانید

0