۱۰ غذای برتر تایلندی

غذاهای تایلندی ،به عنوان یک غذای عجیب و غریب در بین فرهنگ کشورهاست به خصوص ایران ما. شاید دلیل این نامانوسی این غذاها، به دلیل شکل های نه چندان جالب این نوع غذاهاست ( البته از دیدگاه ما) و شاید هم به دلیل نا مناسب بودن رژیم غذایی ما ایرانی هاست.

تایلند، فقط لبخند بزنید!

به غیر از نام این سرزمین که لبخند را به همراه دارد، مردم این کشور نیز به طور مداوم لبخند می زنند. تایلندی ها اگر خوشحال باشند می خندند، اگر غمگین باشند؛ لبخند می زنند، برای عذرخواهی از لبخند استفاده می کنند، برای تشکر از شما هم لبخند می زنند، در صورت خجالت زدگی هم …
ادامه ی نوشته تایلند، فقط لبخند بزنید!