جزیره کیش یک مرجان زنده است

 مهرداد تاوتلی ، عضو هیت مدیره جامعه هتلداران کیش: جزیره کیش یک مرجان زنده است…

فواید کتاب برنامه ریزی توسعه گردشگری برای گروه های مختلف

کتاب فوق بعنوان یک منبع اصلی و عملی جهت فعالان و مدیران صنعت گردشگری و همچنین…

کتاب تشریفات هتل به بازار آمد

کتاب فوق بعنوان یک منبع اصلی و عملی جهت فعالان و مدیران عرصه تشریفات در هتل ها ، و اماکن گردشگری است  و…

کتاب تکنیک های نوین مدیریت، در شرکت های گردشگری به بازار آمد

در این کتاب سعی شده تا تکنیک های مدرن مدیریت در شرکت های گردشگری براساس استانداردهای بین المللی …

کتاب مبانی سازمان و مدیریت به بازار آمد

کتاب فوق بعنوان یک منبع اصلی و عملی جهت فعالان و مدیران صنعت گردشگری و…

کتاب مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری وهتل داری به بازار آمد

این کتاب برای مدیران منابع انسانی در هتلها و اماکن گردشگری طراحی و تدوین شده است و …

کتاب تکنیک های نوین مدیریت در شرکت های گردشگری منتشر شد

گرداوری ،ترجمه و تالیف:  دکتر علی دنیا دیده و مهرداد تاوتلی…

کتاب مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتل داری به چاپ رسید

نویسنده : مهرداد تاوتلی با موضوع : صنعت مهمانداری  – مدیریت کارمندان – هتل و مسافرخانه ها – کارکنان و مدیریت…