1. Home
  2. مدیر موفق

برچسب: مدیر موفق

مدیر موفق
مدیر موفق آموزش را سرمایه می داند نه هزینه

مدیر موفق آموزش را سرمایه می داند نه هزینه

مدیر موفق توانمندی کارکنان بر اثر آموزش در عملکرد شغلی کارکنان، تأثیر مستقیم و مثبت دارد.آموزش برای کارکنان در حین خدمت هزینه هایی را برای سازمان خواهد داشت که مدیران بی شهامت از انجام آن

مدیر موفق
مدیر موفق نیروی انسانی را سرمایه میبیند.

مدیر موفق نیروی انسانی را سرمایه میبیند.

 اهمیت مدیریت منابع انسانی طی ۲۰ سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است ، زیرا نقش آن از ابتدای استخدام، مصاحبه ، تعیین حقوق و دستمزد و برنامه ریزی برای حفظ و نگهداری

مدیر موفق
مدیر موفق باید دارای فن بیان قوی باشد.

مدیر موفق باید دارای فن بیان قوی باشد.

فن بیان مدیر موفق نوع صحبت مدیران و برخورد آن‌ها با کارمندان تاثیرات زیادی بر بازدهی کارمندان دارد و در صورتی که به آن توجه نشود، مشکلات زیادی در سازمان ایجاد می‌شود. طبق تحقیقات بیش

مدیر موفق
اتاق یک مدیر موفق نمونه ای از وضعیت شرکت اوست

اتاق یک مدیر موفق نمونه ای از وضعیت شرکت اوست

اتاق مدیر موفق کسی که نمیتواند اتاق شخصی خود را مدیریت کند ، چگونه قرار است یک شرکت را با گستردگی بیشتر مدیریت کند ؟با اولین برخورد با مدیر یک مجموعه در اتاق کارش می