1. Home
  2. گیلان، آداب و رسوم، مهرداد، تاوتلی

برچسب: گیلان، آداب و رسوم، مهرداد، تاوتلی

گیلان
آداب و رسوم مردم گیلان

آداب و رسوم مردم گیلان

گیلان سرزمین جنگل و باران؛ برنج و نوغان ؛ بستر رودهای خروشان و پهنه ی رویش بنفشه ها , پامچال ها , نیلوفرهای آبی , زیستگاه قوها و مرغابی ها و هزاران گیاه چشم نواز