لاندری نیازمند نگاه کارشناسی است

لاندری، از جمله بخش های هتل است که اگر چه به نسبت سایر واحدهای ارائه دهنده خدمات به مهمان، درآمدزا محسوب نمی شود اما بواسطه ماهیت خود بیش ترین نقش را در جلب رضایت مهمان و ارائه تصویری ماندگار از خدمات و پاکیزگی در ذهن وی دارد.